Liqui Moly Winter Scheibenenteiser szélvédő jégoldó spray 500ml
Liqui Moly Winter Scheibenenteiser szélvédő jégoldó spray 500ml
3 090 Ft

Liqui Moly Winter Scheibenenteiser szélvédő jégoldó spray 500ml

Ne legyen karcos a szélvédő a kaparászástól! Ez leolvasztja a jeget az autóról.
Gyártó:
3 090 Ft
Egységár: 6,18 Ft/ml
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek

LIMO 6902 Az autó szélvédőjét a lehető leggyorsabban mentesíti a jégtől és zúzmarától.Megakadályozza az újbóli gyors jegesedést. A tisztító adalék lehetővé teszi a jó kilátást és ezáltal a biztonságos vezetést.Alkalmazása: Szórjuk fel az eljegesedett szélvédőre és hagyjuk rövid ideig hatni. Ne kaparjuk a jeget, mivel az magától leoldódik. Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Adatok
Csomagolás:
aerosolos
Cikkszám:
LM6902
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Feltüntetendő veszélyes összetevők: -
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.
P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P305+P351+ P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!