MBH banki leállás miatt, az előre utalásos fizetési mód október 3-án reggel 8:00-tól választható. Megértését köszönjük!

Motul C2 Chain Lube Road lánckenő spray 400ml
Motul C2 Chain Lube Road lánckenő spray 400ml
4 990 Ft

Motul C2 Chain Lube Road lánckenő spray 400ml

Utcai motorokhoz ajánlott színtelen, nagyon tapadó láncspray.
Gyártó:
4 990 Ft
Egységár: 12,48 Ft/ml
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek

Színtelen high-tech láncspray, amely elsősorban közúti motorkerékpárokhoz és gokartokhoz készült. Használható hagyományos, továbbá ”˜O”™-, ”˜X”™- és ”˜Z”™-gyűrűs láncokhoz egyaránt. Kiváló kúszótulajdonság, magas tapadási készség jellemzi, így a kenőanyag még nagy lánc-sebesség esetén sem verődik ki a láncból. Jó víztaszító és korróziógátló tulajdonsággal rendelkezik, megnöveli a lánc tartósságát. Kioldja a régi szennyeződéseket és a legkisebb helyekre is beférkőzik.

Erősen szennyezett lánc esetén tisztítsa le először a Motul C1 Chain Clean lánctisztítóval.

Adatok
Csomagolás:
aerosolos
Cikkszám:
MOT102981
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról


GHS02
Tűzveszélyes
GHS07
Egészségi veszély
GHS08
Súlyosan veszélyes az egészségre és az ózonrétegre


Figyelmeztető mondat:

 • H222 – Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
 • H229 – Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatásár megrepedhet.
 • H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 • H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

 • P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
 • P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P211 – Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
 • P251 – Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
 • P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
 • P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P301 + P310 – LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
 • P331 – TILOS hánytatni.
 • Vélemények
  Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!