Liqui Moly ATF Additive automataváltó és szervó olajadalék 250ml
Liqui Moly ATF Additive automataváltó és szervó olajadalék 250ml
8 590 Ft

Liqui Moly ATF Additive automataváltó és szervó olajadalék 250ml

Automataváltó és szervóolaj adalék
Gyártó:
8 590 Ft
Egységár: 34 Ft/ml
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek

Javítja a kapcsolási folyamatot és megállítja az olajszivárgást.

Optimalizálja a kormányszervó működését, csökkenti a hangját.

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM5135
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Feltüntetendő veszélyes összetevők: -
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH208 Hosszú szénláncú alkoxilált alkilamint és alkilditiotiadiazolt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!