Liqui Moly Benzin Systempflege befecskendező rendszer ápoló adalék 300ml
Liqui Moly Benzin Systempflege befecskendező rendszer ápoló adalék 300ml
4 890 Ft

Liqui Moly Benzin Systempflege befecskendező rendszer ápoló adalék 300ml

Injektor ápoló adalék
Gyártó:
4 890 Ft
Egységár: 16 Ft/ml
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek
  • rendkívül hatékony ápoló és védő hatóanyag kombináció mindenfajta benzinbefecskendező berendezéshez.
  • védi a kopástól és a korróziótól a befecskendező berendezés alkatrészeit.
  • biztosítja az optimális menettulajdonságokat és az alacsony üzemanyag fogyasztást.
  • garantálja a kipufogógáz alacsony káros anyag kibocsátását, növeli az üzembiztonságot és a gazdaságosságot,
  • hatására a motor megőrzi teljesítőképességét, folyamatosan biztosítja a megfelelő elegyképződést,
  • katalizátor tesztelt.

 

Használata :

Megelőző ápolásként 2000 km-enként keverjük hozzá az üzemanyaghoz, öntsük bele az üzemanyagtartályba.

Hosszú távú hatását kb. 2000 km-en keresztül fejti ki.

 

Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM5108
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
ciklikus, >2% aromások;
Szénhidrogének, C10, aromások, >1% naftalin;
Szénhidrogének C11-C14, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó. Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!