Liqui Moly Diesel FlieB Fit dermedéspont csökkentő adalék 150ml
Liqui Moly Diesel FlieB Fit dermedéspont csökkentő adalék 150ml
3 590 Ft

Liqui Moly Diesel FlieB Fit dermedéspont csökkentő adalék 150ml

Télen a tankba öntve a gázolaj dermedését gátolja, hogy azonnal indulhass.
Gyártó:
Részletek

A LIQUI MOLY Diesel Flieβ Fit adalék terméke a fagyvédelem koronázatlan királya a dízelmotor számára. A téli időszakban jelentősen támogatja a szűrő tökéletes működését, megakadályozza a paraffin kristályok kialakulását, segít megelőzni az üzemanyag paraffinviasz, szennyeződés, és víz általi korrózióját. Minden dízelmotorhoz alkalmas, igen, még a részecskeszűrőshöz is! A tökéletes hatás akkor érhető el, ha a dermedés előtt, tehát 0 fok körül öntjük be az üzemanyagtartályba. A maximum 20% biodízelt tartalmazó dízel üzemanyaggal és fűtőolajjal is kiválóan összefér. Legfeljebb -31 fokig télállóvá teszi a gázolajat.
A 150 ml kiszerelésű adalék 40-75 liter dízel üzemanyaghoz elegendő, az 1 literes kiszerelés pedig 1000 literhez

Alkalmazható -31°C-ig.

Megőrzi az üzemanyag viszkozitását és megtartja a szűrhetőségét, önkeveredő.

Használata:

A dízel dermedésgátlót a gázolaj zavarodási pontjának elérése előtt ( 0 fok ) öntsük be az üzemanyagtartályba.

 

Minőségét korlátlan ideig megőrzi

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM1877
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13 n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok
(aromás szénhidrogének: 2-25 %)
Szolvens nafta (ásványolaj), erősen aromás
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belégzéssel, károsítja a
központi idegrendszert.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök, permet belélegzése tilos.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!