Liqui Moly Diesel RuB Stop füstölés csökkentő adalék 150ml
Liqui Moly Diesel RuB Stop füstölés csökkentő adalék 150ml
3 450 Ft

Liqui Moly Diesel RuB Stop füstölés csökkentő adalék 150ml

Dízel füstölés csökkentő adalék
Gyártó:
3 450 Ft
Egységár: 23 Ft/ml
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek

Csökkenti a kipufogófüstöt, több mint 50%-kal kevesebb korom keletkezik.

 

TÜV által igazoltan:

  • Jelentősen csökkenti a korom és káros anyag kibocsátást a korom elégetése révén.
  • Környezetbarát, vezető- és utaskímélő.
  • Tisztítja a motort, tisztán tartja a befecskendező fúvókákat és meggátolja a motorkopogást.

 

Tankolás előtt adjuk hozzá az üzemanyaghoz.

Elegendő 50 liter diesel üzemanyaghoz.

Minőségét korlátlan ideig megőrzi

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM5180
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek;
Vas(III)2-etilhexanoát;
Párlatok (kőolaj), krakkolt, etilén gyárt.
melléktermék
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök belélegzése tilos.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!