Liqui Moly Diesel Schmier Additiv adagolókenő adalék 150ml
Liqui Moly Diesel Schmier Additiv adagolókenő adalék 150ml
3 750 Ft

Liqui Moly Diesel Schmier Additiv adagolókenő adalék 150ml

Dízel adagolókenő adalék
Gyártó:
3 750 Ft
Egységár: 25 Ft/ml
Részletek

A Liqui Moly Adagoló kenő adalék védi az adagolót a kopástól és megakadályozza, hogy az adagoló teljesen tönkremenjen.

A mai kénszegény diesel üzemanyagok mellett az adagolószivattyú nagyobb kopásnak van kitéve.

Csökkenti a súrlódást és a kopást, ezáltal megnöveli az adagolók élettartamát.

 

Alkalmazás:

Minden kénben szegény és kéntartalmú diesel üzemanyaghoz.

Hozzáadása, tankolás előtt vagy után történhet.

150 ml elegendő 80 liter dízel-üzemanyaghoz.

 

Minőségét korlátlan ideig megőrzi

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM5122
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek;
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök belélegzése tilos.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!