Liqui Moly Diesel Spülung öblítő adalék 500ml
Liqui Moly Diesel Spülung öblítő adalék 500ml
4 950 Ft

Liqui Moly Diesel Spülung öblítő adalék 500ml

Dízel öblítő adalék
Gyártó:
4 950 Ft
Egységár: 9,90 Ft/ml
Részletek

LIMO 5170

A Liqui Moly Diesel Spülung erőteljes tisztítóhatással rendelkező adalékok keverékét tartalmazza.

Használatának előnyei:

  • Eltávolítja a lerakódásokat a befecskendező fúvókákról és az égéstérből.
  • Tisztán tartja a teljes üzemanyag ellátó rendszert.
  • Csökkenti a CO2 kibocsátást.
  • Növeli a cetánszámot, ami javítja az üzemanyag égési tulajdonságait.
  • Csökkenti a részterhelésnél jelentkező motorkopogást.
  • Kiküszöböli a motor egyenetlen járását, kiválóan alkalmazható a hibák megelőzésére.
  • Nagyobb üzembiztonságot eredményez, a javítási gyakoriság csökken.
  • Védelmet nyújt a korrózió ellen.

 

Alkalmazása:

Használható minden dízel üzemű személy- és haszongépjármű motorhoz.

Megelőzésre: Minden szerviz alkalmával.

A flakon tartalma 75 liter üzemanyaghoz elegendő.

 

Teljesíti a következő gyártók szabványait:

Mitsubishi Z 2155170, BMW 81 22 9 407 528

Minőségét korlátlan ideig megőrzi

 

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM5170
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek;
Szénhidrogének, C10, aromások, >1% naftalin;
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH044 Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök belélegzése tilos.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!