Liqui Moly Diesel Systempflege rendszerápoló adalék 250ml
Liqui Moly Diesel Systempflege rendszerápoló adalék 250ml
4 890 Ft

Liqui Moly Diesel Systempflege rendszerápoló adalék 250ml

Legnépszerűbb Liqui Moly üzemanyag-adalék dízeleseknek.
Gyártó:
4 890 Ft
Egységár: 20 Ft/ml
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek

Kenő és tisztító adalékok kombinációja.

A közös nyomócsöves (Common-Rail) befecskendezéskor rendkívül magas, kb. 1350 bar a nyomás.

A dízel üzemanyagok egyre nagyobb mértékű kéntelenítése miatt az üzemanyagok kenőképessége csökken.

Az injektoron szennyeződések rakódnak le.

A rendszertisztítót ajánljuk közös nyomócsöves (common rail) és adagolófúvóka egységes (pump injection) dízel-rendszerhez történő felhasználásra egyaránt, mert megvédi a kopástól, korróziótól és lerakódások keletkezésétől az üzemanyagrendszer igen szűk toleranciával kialakított alkatrészeit.

A motor így megőrzi teljesítményét és csökken az üzemanyag-fogyasztás.

Használata:

Minden tankoláskor adjuk hozzá a flakon tartalmát az üzemanyaghoz. 75 liter üzemanyaghoz elegendő.

 

Minőségét korlátlan ideig megőrzi

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM8386
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok,
> 2 % aromás vegyületek

GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!