MBH banki leállás miatt, az előre utalásos fizetési mód október 3-án reggel 8:00-tól választható. Megértését köszönjük!

Liqui Moly Engine Flush motoröblítő 300ml
Liqui Moly Engine Flush motoröblítő 300ml
4 290 Ft

Liqui Moly Engine Flush motoröblítő 300ml

motoröblítő adalék
Gyártó:
4 290 Ft
Egységár: 14 Ft/ml
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek

A Liqui Moly Engine Flush olyan olajban oldható detergensekből és hőnek ellenálló diszpergálóból álló rendkívül hatékony hatóanyag kombináció, mely gyorsan és egyszerűen eltávolítja a fekete olajiszapot és más égéstermékeket a motorból és a forgattyúházból.

 

Kompatibilis a dízel részecskeszűrőkkel, katalizátorokkal és turbókkal egyaránt.

Nedves kuplunggal ellátott motorkerékpárokhoz nem alkalmazható!

 

Alkalmazás:

A flakon tartalma (300 ml) 6 liter motorolajhoz elegendő.

  • üzem-meleg motorba töltsük közvetlenül az olajcserét megelőzően
  • majd 10 percig járassuk alapjáraton a motort
  • utána engedjük le a fáradt olajat
Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM2640
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, >
2 % aromás vegyületek
Hosszúszénláncú kalcium-alkaril-szulfonát
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök, permet belélegzése tilos.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!