Liqui Moly Getriebeöl Additiv MoS2 hajtóműolaj adalék 20g
Liqui Moly Getriebeöl Additiv MoS2 hajtóműolaj adalék 20g
4 590 Ft

Liqui Moly Getriebeöl Additiv MoS2 hajtóműolaj adalék 20g

Sebességváltó súrlódáscsökkentő
Gyártó:
4 590 Ft
Egységár: 92 Ft/g
Részletek

Lehetővé teszi a simább váltást, halkabb és könnyebb futást.

Kopáscsökkentő. 

Alkalmas minden sebességváltó, differenciál és kormányműhöz.

 

  • Csökkenti a váltóműzajt és a javítás gyakoriságának számát.
  • Növeli az üzembiztonságot és a terhelhetőséget.
  • MoS2 tartalma révén kényszerfutási sajátságot eredményez.

Alkalmas az összes kereskedelmi forgalomban kapható szokásos sebváltóolajhoz.

 

Alkalmazása:

Elegendő 1 liter sebességváltó-olajhoz.

Nagyfokú súrlódáscsökkentő hatása miatt nem alkalmazható teljes automata sebességváltókhoz és olajfürdős folyadékkuplungokhoz.

Adatok
Csomagolás:
tubus
Cikkszám:
LM21487
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők: -
Molibdén-trioxid reakcióterméke bisz[O,O-bisz(2-etil-hexil)]hidrogén-ditiofoszfáttal;
Bisz(4-metilpentán-2-il) difoszforsav és foszforoxid, propilénoxid, alkilaminok (C12-C14,
elágazó) reakció terméke
1,3,4-Tiadiazolidin-2,5-dition reakciótermékei formaldehiddel és heptil- fenolszármazékokkal
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P261 Kerülje a köd, gőzök belélegzését.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás: -
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!