Liqui Moly Injection Reiniger injektor tisztító adalék 300ml
Liqui Moly Injection Reiniger injektor tisztító adalék 300ml
4 650 Ft

Liqui Moly Injection Reiniger injektor tisztító adalék 300ml

Injektor tisztító üzemanyag adalék
Gyártó:
4 650 Ft
Egységár: 16 Ft/ml
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek

A Liqui Moly Injektortisztító egy nagy hatékonyságú tisztító és védő hatóanyag kombináció mindenfajta benzin-befecskendező berendezéshez (úm. K-, KE-, L-Jetronic stb.).

Használatával kiküszöbölhetőek a hidegindítási nehézségek, az egyenetlen alapjárat, a rossz gázfelvétel, teljesítményesés, motorrángatás és a túl magas káros anyag kibocsátás, amit a szennyezett benzin-befecskendező berendezések okoznak.

Alkalmazás:

A flakon tartalma 70 liter üzemanyaghoz elegendő.

A megfelelő elkeveredés érdekében közvetlenül a tankolás előtt töltsük az üzemanyaghoz.

2000 km-en keresztül fejti ki hatását.

A probléma újabb jelentkezésekor ismételjük meg a kezelést.

 

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM8376
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, >
2 % aromás vegyületek.
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!