Jó helyen jársz, ez a megújult olajwebshop.hu. Nézz körül bátran!

Liqui Moly Kühler Reiniger (hűtőtisztító adalék) 300 ml
Liqui Moly Kühler Reiniger (hűtőtisztító adalék) 300 ml
3 650 Ft

Liqui Moly Kühler Reiniger (hűtőtisztító adalék) 300 ml

Hűtőrendszer tisztító adalék
Gyártó:
3 650 Ft
Egységár: 12,17 Ft/ml
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek

A hűtő/fűtőrendszerben keletkező lerakódások akadályozzák a megfelelő hőcserét, blokkolják a termosztátszelepeket és a szabályozó mechanizmusokat.

A túl magas motorhőmérséklet következtében a motor gazdaságtalanul működik, nagy kopásnak van kitéve és fennáll a károsodás veszélye is.

A Hűtőtisztító biztonsággal kiküszöböli ezeket a veszélyes lerakódásokat és elősegíti az optimális motorhőmérsékletet és megfelelő üzembiztonságot nyújt.

 

Alkalmazása:

Minden vízhűtéses hűtő- és fűtőrendszerhez.

Nem tartalmaz agresszív savakat és lúgokat és savsemlegesítő hatású.

 

Használati utasítás:

  • Öntse bele a hűtőrendszerbe (a 300 ml-es flakon tartalma 10 literhez elegendő),
  • Szennyezettség függvényében járassa a motort 10-30 percig,
  • Engedje le a hűtőfolyadékot, majd öblítse át a rendszert vízzel,
  • Töltse föl a rendszert új bekevert fagyállóval.

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:
Zsíralkohol-poliglikoléter; Szekunder alkánszulfonát nátriumsó
GHS piktogram:

ghs05
Figyelmeztetés:
Veszély
Figyelmeztető mondat:
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P280 Szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
-

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Adatok
Cikkszám:
LM8383
Mit érdemes tudni a gyártóról?