Liqui Moly Motorbike 2T Bike-Additive üzemanyagadalék 250ml
Liqui Moly Motorbike 2T Bike-Additive üzemanyagadalék 250ml
4 690 Ft

Liqui Moly Motorbike 2T Bike-Additive üzemanyagadalék 250ml

2T benzinadalék
Gyártó:
4 690 Ft
Egységár: 19 Ft/ml
Részletek

A Liqui Moly Motorbike 2T benzinadalék fokozza a motorok teljesítőképességét. Eltávolítja a lerakódásokat az üzemanyagrendszerből, a szívó- és kipufogócsatornákból, és megakadályozza azok újraképződését. Védi az egész üzemanyag-rendszert a  korrózió ellen. Katalizátorral tesztelve. A tiszta motorok kevesebb üzemanyagot fogyasztanak és kevesebb káros anyagot bocsátanak ki.

Minden különolajozású és keverékolajozású 2 ütemű motorokhoz. Az adagolótartály egy töltete (25 ml) 5 l üzemanyaghoz, ill. üzemanyag-keverékhez elegendő, a teljes flakon tartalma 25 liter benzinhez elegendő.

 

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM1582
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, >2% aromás vegyületek;
Szénhidrogének C10, aromás vegyületek, > 1 %
naftalin;
Szénhidrogének C11-C14, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, >2% aromás vegyületek
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!