Liqui Moly MTX Vergaser Reiniger karburátor tisztító adalék 300ml
Liqui Moly MTX Vergaser Reiniger karburátor tisztító adalék 300ml
4 350 Ft

Liqui Moly MTX Vergaser Reiniger karburátor tisztító adalék 300ml

Karburátor tisztító
Gyártó:
4 350 Ft
Egységár: 15 Ft/ml
Részletek

A Liqui Moly MTX karburátor tisztító egy hamumentes detergens és diszpergens adalékokkal készült üzemanyag-adalék benzinüzemű motorokhoz.

  • Minden 4- és 2-ütemű benzinüzemű motor üzemanyagához adagolható, különösen a gépjárműmotorokhoz, de a kis-, ipari vagy hajómotorokhoz is.
  • Védi az üzemanyagot az oxidációtól és az öregedéstől.
  • Lebontja a porlasztóban, a szelepeken, a gyújtógyertyákon és különösen az égéstérben keletkező szennyeződéseket, lerakódásokat.
  • Tisztán tartja a motort, melyben kevesebb káros anyag keletkezik az égés következtében.
  • Hatására a motor üzemanyag-takarékosabb és így környezetkímélőbbé válik.
  • Turbó és katalizátor tesztelt.

 

Alkalmazása:

Egy flakon egy kb. 70 literhez elegendő.

Hozzáadáskor a tanknak legalább 3/4-részig töltve kell lennie.

Hatását 2000 km-ig fejti ki.

 

Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM5100
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek;
Szénhidrogének, C10, aromások, >1% naftalin;
Szénhidrogének C11-C14, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek.
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök belélegzése tilos.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!