Liqui Moly Oil Treatment motorolaj adalék 300ml
Liqui Moly Oil Treatment motorolaj adalék 300ml
5 150 Ft

Liqui Moly Oil Treatment motorolaj adalék 300ml

súrlódás csökkentő, viszkozitás stabilizáló adalék
Gyártó:
5 150 Ft
Egységár: 17 Ft/ml
Részletek

A Liqui Moly Oil Treatment Additiv egy multifunkcionális, nagy teljesítmény - adalék, mely a súrlódás és kopás csökkentésére, valamint a viszkozitás stabilizálására szolgál.

A legnehezebb körülmények között is kiküszöböli a motorolaj viszkozitásának csökkenését és óvja a motort a kopástól.

Az Oil Treatment a legkorszerűbb adaléktechnológián alapszik.

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM2180
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:
Molibdén-trioxid reakcióterméke bisz[O,O-bisz(2-etil-hexil)]hidrogén-ditiofoszfáttal
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Kiegészítő veszélyességi információ:
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P261 Kerülje a gőzök, permet belélegzését.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!