Liqui Moly Speed Benzin Zusatz benzin adalék 1L
Liqui Moly Speed Benzin Zusatz benzin adalék 1L
10 150 Ft
7 590 Ft

Liqui Moly Speed Benzin Zusatz benzin adalék 1L

Benzin üzemanyag javító, okttánszám növelő adalék
Gyártó:
25
Megtakarítás 2 560 Ft
7 590 Ft
10 150 Ft
Egységár: 7 590 Ft/L
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek
 • Tisztítja a karburátort és a szívó utakat.
 • Lebontja a lerakódásokat a szelepeken és az égéstérben.
 • Általa jobb lesz a motorteljesítmény .
 • Javítja a kipufogógáz értékeket.
 • Növeli a befecskendező berendezés működési biztonságát.
 • Nagyobb gazdaságosság, üzembiztonság és jobb teljesítmény érhető el.
 • A teljes üzemanyagrendszert védi a korrózió ellen.
 • Csökkenti a motorkopogást.
 • Véd a karburátor fagyás ellen.
 • Normalizálja a benzinfogyasztást és a kipufogógáz értékeket.
 • Turbo és katalizátoros motorokra tesztelve.

 

Felhasználási terület:

Minden négy - és kétütemű benzinmotor üzemanyag adalékaként.

 

Alkalmazása:

1 liter SPEED benzin-adalék 400 liter benzinhez elegendő.

 

Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek;
Szénhidrogének, C10, aromások, >1% naftalin;
Szénhidrogének C11-C14, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek.
GHS piktogram:

ghs08
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök belélegzése tilos.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni. Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Adatok
Kiszerelés:
1 L
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM5105
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!