Óbudai szaküzletünk szabadság miatt 2024. július 19. pénteken 17:00-kor megkezdi a szünetet és augusztus 5. hétfőn reggel 8 órakor nyit. A személyes átvétel ebben a boltban a szabadság ideje alatt nem lehetséges.

Liqui Moly Speed Benzin Zusatz benzin adalék 1L
Liqui Moly Speed Benzin Zusatz benzin adalék 1L
10 150 Ft

Liqui Moly Speed Benzin Zusatz benzin adalék 1L

Benzin üzemanyag javító, okttánszám növelő adalék
Gyártó:
10 150 Ft
Egységár: 10 150 Ft/L
Részletek
 • Tisztítja a karburátort és a szívó utakat.
 • Lebontja a lerakódásokat a szelepeken és az égéstérben.
 • Általa jobb lesz a motorteljesítmény .
 • Javítja a kipufogógáz értékeket.
 • Növeli a befecskendező berendezés működési biztonságát.
 • Nagyobb gazdaságosság, üzembiztonság és jobb teljesítmény érhető el.
 • A teljes üzemanyagrendszert védi a korrózió ellen.
 • Csökkenti a motorkopogást.
 • Véd a karburátor fagyás ellen.
 • Normalizálja a benzinfogyasztást és a kipufogógáz értékeket.
 • Turbo és katalizátoros motorokra tesztelve.

 

Felhasználási terület:

Minden négy - és kétütemű benzinmotor üzemanyag adalékaként.

 

Alkalmazása:

1 liter SPEED benzin-adalék 400 liter benzinhez elegendő.

 

Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM5105
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek;
Szénhidrogének, C10, aromások, >1% naftalin;
Szénhidrogének C11-C14, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek.
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök belélegzése tilos.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni. Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!