Liqui Moly Speed Tec benzin adalék 250ml
Liqui Moly Speed Tec benzin adalék 250ml
4 590 Ft

Liqui Moly Speed Tec benzin adalék 250ml

Jobb gyorsulás, nagyobb nyomaték, erősebb motor, ezzel prémium lesz egy közepes benzin is!
Gyártó:
4 590 Ft
Egységár: 18 Ft/ml
Részletek

A Speed Tec egy korszerű, hamumentes üzemanyagadalék, mely javítja az égést és fokozza a gyorsulást a részterhelési tartományban.

Kompatibilis valamennyi benzin- és adalékminőséggel, nem befolyásolja az oktán számot.

A Speed Tec jelentős mértékben javítja a jármű gyorsulását.

 

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM3720
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek;
Szénhidrogének, C10, aromások, >1% naftalin;
Szénhidrogének C11-C14, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek;
Szénhidrogének, C11-C14, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, aromások (2-25 %)
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök belélegzése tilos.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!