Liqui Moly Super Diesel Additiv diesel adalék 250ml
Liqui Moly Super Diesel Additiv diesel adalék 250ml
4 890 Ft

Liqui Moly Super Diesel Additiv diesel adalék 250ml

Emeli a cetánszámot, védi és tisztítja a motort, jobb lesz a teljesítmény.
Gyártó:
4 890 Ft
Egységár: 20 Ft/ml
Részletek

Liqui Moly Super Diesel Additive egyszerre több megoldást nyújt az átlagos üzemanyagot felhasználóknak.

  • A Cetan Plus révén növeli a motor-teljesítményt, csökkenti a kopogást, nyugodtabb a motorfutás, könnyebb az indítás.
  • Tisztítja a motort és a befecskendező berendezéseket és meggátolja a fúvókatűk beégését és beforrását.
  • Korróziógátló és a kopáscsökkentő.
  • Mindenképp pluszt jelent a szuper diesel üzemanyagokhoz.
  • Alkalmas a kénszegény üzemanyagokhoz.
  • Turbo tesztelt.

 

Alkalmazása:

Minden dízel elüzemű motorhoz szgk, tgk., traktor, építőipari erőgépeken és álló- (stacioner) motorokon.

Hatását 2000 km-ig fejti ki.

Hozzáadásakor a tank legalább 3/4-részig legyen töltve.

Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

 

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM8379
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Veszélyes összetevők:
Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek
GHS piktogram:


Figyelmeztetés:
Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH044 Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök belélegzése tilos.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!