Liqui Moly Ventil Sauber benzines szeleptisztító adalék 150ml
Liqui Moly Ventil Sauber benzines szeleptisztító adalék 150ml
3 450 Ft

Liqui Moly Ventil Sauber benzines szeleptisztító adalék 150ml

Sokat pöfög a városban, akkor biztos kokszosak a szelepek. Ez az adalék hatékonyan eltávolítja a lerakódásokat, jobban fog menni az autó.
Gyártó:
3 450 Ft
Egységár: 23 Ft/ml
Részletek

A Liqui Moly Szeleptisztító egy hamumentes, jól keveredő benzin-adalék, amelyet a korszerű üzemanyagok kiegészítésére terveztek.

  • Tisztítja, és tisztán tartja a szelepeket, a befecskendező rendszereket, a szívó-utakat, a porlasztót és az égésteret a városi és csúcsforgalmi, rövid útszakaszon történő közlekedés során képződő lerakódásoktól.
  • Javít a leromlott motorteljesítményen és a megnövekedett emisszión.
  • Minden befecskendezős és karburátoros benzinüzemű motorhoz alkalmazható.
  • Turbó és katalizátor tesztelt termék.

 

Alkalmazás:

Normál és szuper, ólmozott és ólommentes benzinhez egyaránt keverhető.

A flakon tartalma kb. 75 literhez elegendő.

Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

 

Adatok
Csomagolás:
flakon
Cikkszám:
LM1014
Mit érdemes tudni a gyártóról?
Információk a termék veszélyességi besorolásáról

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek;
Szénhidrogének, C10, aromások, >1% naftalin;
Szénhidrogének C11-C14, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek.
GHS piktogram:


Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök belélegzése tilos.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Vélemények
Legyél az első, aki véleményt ír! Nagyon köszönjük, hogy visszajelzel!